Grön budgetering: Klimatdeklarationens ekonomi

 

Grön budgetering: Klimatdeklarationens ekonomi

Förstå och implementera klimatdeklarationer i ekonomisk planering!

Denna kurs är utformad för att integrera klimatdeklarationer i den ekonomiska planeringen av byggprojekt. Kursen fokuserar på att förstå de juridiska kraven för klimatdeklarationer och hur dessa påverkar den ekonomiska budgeteringen. Deltagare får insikter i att planera, beräkna och registrera klimatpåverkan i alla byggskedens faser. Kursen kombinerar teori och praktiska övningar för att ge en djup förståelse för sambandet mellan ekonomisk planering och klimatdeklarationer. Genom praktiska exempel och interaktiva sessioner, lär sig deltagarna att effektivt hantera och optimera klimatdeklarationer. Detta är avgörande för byggherrar, arkitekter och konstruktörer som vill förbättra hållbarheten i sina projekt. Kursen är ett viktigt steg för att förbättra miljöprestanda i byggbranschen och minska klimatpåverkan.

 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
BEHÖRIGHET
KONTAKT

Omfattning 
65 poäng

Varaktighet 
13 veckor

Utbildningsort 
Distans

CSN-berättigad 
Ja

Studerandeavgift 
Nej 


Ansök nu!